Qatar

Qatar-logo
Qatar
Huấn luyện viên trưởng: Felix Sanchez Bas
Đội trưởng:

Bilal Mohammed

Biệt danh:

Annabi (Màu hạt dẻ) Al-Ad’am (الادعم)

Hiệp hội: QFA
Các sân/sân vận động: