Nhật bản

japan-nhat-ban
Nhật Bản
Huấn luyện viên trưởng: Moriyasu Hajime
Đội trưởng:

Yoshida Maya

Biệt danh:

Samurai Blue

Hiệp hội:
Các sân/sân vận động: