Đức

Quốc kỳ Đức
Đức
Huấn luyện viên trưởng: Hans-Dieter Flick
Đội trưởng:

Manuel Neuer

Biệt danh:

Mannschaft (Đội tuyển)

Hiệp hội: DFB
Các sân/sân vận động: