Bồ Đào Nha

Quốc kỳ Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
Huấn luyện viên trưởng: Fernando Santos
Đội trưởng:

Cristiano Ronaldo

Biệt danh:

A Seleção das Quinas

Hiệp hội: Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
Các sân/sân vận động: